Kaupunginvaltuuston 1.2.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 18. / 91 §

Kaupunginvaltuuston 1.2.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston1.2.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

21 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

22 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

23 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

24 §, Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Ei toimenpidettä.

25 §, Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankkeen enimmäishinnan korottaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille ja Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

26 §, Tilojen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä päiväkodin ja lyhytaikaisen tuetun asumisen käyttöön

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset- ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden asiakkuusyksikkö 1:n ja asiakkuusyksikkö 2:n päälliköt allekirjoittamaan Heka Oy:n kanssa vuokrasopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.

Tiedoksi asiakkuusyksikkö 1:lle ja asiakkuusyksikkö 2:lle.

27 §, Haagan Lassilan Hopeatien ympäristön asemakaavan muutos (nro 12725)

Kaupunginhallitus toteaa, että purkumateriaalien kestävän käsittelyn lisäksi on oleellista huomioida kiertotalousnäkökulmat rakentamisen koko prosessissa, kuten Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta linjaa. Kysymys rakennusmateriaalien kestävästä käsittelystä on erityisen olennainen tämän nimenomaisen kaavan kohdalla, jossa tarkoitus on purkaa verrattain nuorta rakennuskantaa. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että mikäli ilmastoselvitystä edellyttävä uusi rakentamislaki on voimassa rakentamisen käynnistyessä, tulee sen sisältämä ilmastoselvitys osaksi prosessia rakennuslupavaiheessa lain siirtymäsäännökset huomioiden. Mikäli uusi rakentamislaki ei ole silloin voimassa, Kaupunginhallitus painottaa, että mahdollisimman vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö sekä rakennusmateriaaleista laadittava rakentamisen hiilijalanjäljen todentaman ilmastoselvityksen laatiminen on erittäin toivottavaa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Helsinki.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

28 §, Vuosaaren Broändan asemakaavan muutos (nro 12770)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijoille ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

29 §, Valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä keskeisille paikoille vieville ajoväylille

Ei toimenpidettä.

30 §, Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite liikenneturvallisuudenparantamiseksi Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa

Ei toimenpidettä.

31 §, Valtuutettu Coel Thomasin aloite ympärivuorokautisen metroliikenteen selvittämiseksi

Ei toimenpidettä.

32 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna