Kaupunginvaltuuston 15.5.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 15. / 307 §

Kaupunginvaltuuston 15.5.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.5.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

95 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

96 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

97 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

98 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi konsernijaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

99 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

100 §, Hallintosäännön muuttaminen, toimialojen hallintojen organisaationimi, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä

Tiedoksi kaupunginkanslialle, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

101 §, Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

102, Lauttasaaren Isokaari 24-28 asemakaavan muutos (nro 12844)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, kaavamuutoksen hakijalle, kaavapäätöksestä tiedon pyytäneille ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

103, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite Kulosaaren 1960-luvun ostoskeskuksen säilyttämisestä

Ei toimenpidettä.

104 §, Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite liityntäpysäköinnin periaatteiden valmistelun aloittamiseksi

Ei toimenpidettä.

105 §, Valtuutettu Elina Kauppilan aloite puroluonnon kunnostamisesta

Ei toimenpidettä.

106 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula