Kaupunginvaltuuston 13.9.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 12. / 561 §

Kaupunginvaltuuston 13.9.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.9.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

209 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

210 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

211 §, Kansalliskielilautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kansalliskielilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

212 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

213 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

214 §, Hallintosäännön muuttaminen, nuorten aloitteet

Ei toimenpidettä.

215 §, Kansliapäällikön virkaan ottaminen

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 14.

216 §, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2022

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle.

217 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna