Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 88 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Kasper Kivistön sekä varatarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Pia Pakarisen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Anni Sinnemäen sijasta Kasper Kivistön.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Pia Pakarisen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen