Kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräinen kokous

Ärende 24. / 39 §

Kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräinen kokous

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen 15.3.2021 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17.00 alkaen.

Käsittely

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi