Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 23. / 138 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 7 ja 8

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
10.2.2020
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
11.2.2020
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
11.2.2020
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
11.2.2020
- ympäristö- ja lupajaosto
13.2.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
11.2.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
11.2.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
 
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
20.2.2020
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
13.2.2020
- liikenneliikelaitos
13.2.2020
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi