Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 407 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Otso Kivekäs ja Laura Kolbe sekä varalle valtuutetut Veronika Honkasalo ja Mika Raatikainen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Otso Kivekäs ja Laura Kolbe sekä varalle valtuutetut Veronika Honkasalo ja Mika Raatikainen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng