Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 3. - 13.6.2022

Ärende 19. / 155 §

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 3. - 13.6.2022

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 • 03.06.2022 § 55 Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen saadun valtionavustuksen jakaminen kaupungin suomenkielisille ja ruotsinkielisille kouluille
 • 03.06.2022 § 56 Ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinta optiokausille (Kori 3)
 • 03.06.2022 § 57 Lahjoituksen vastaanotto Gummerus Kustannus Oy
 • 06.06.2022 § 58 Toimialajohtajan päätös opetus- ja kulttuuriministeriön syksy 2021 - kevät 2023 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun erityisavustuksen jakamisesta
 • 07.06.2022 § 59 Varhaiskasvatusyksikkörakenteen muutos, uusi päiväkoti Kumpupilvi liitetään nykyiseen varhaiskasvatusyksikkö Isoniitty-Kesäheinä-Niittyvilla-Sohvilaan, josta päiväkoti Isoniityn ja Sohvilan toiminta lakkaa
 • 07.06.2022 § 60 Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, vy Herttua-Kumpulaan, josta päiväkoti Kumpula lakkautetaan, liitetään päiväkoti Käpylinna, joka irrotetaan nykyisestä varhaiskasvatusyksikkö Alku-Käpylinnasta. Päiväkoti Alku liitetään varhaiskasvatusyksikkö Koskelaan
 • 08.06.2022 § 61 Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tuottavuusselvityksen konsultointipalvelu
 • 09.06.2022 § 62 Perusopetukseen valmistavan suomenkielisen opetuksen ryhmien kohdentaminen lukuvuonna 2022-2023

Perusopetusjohtaja

 • 07.06.2022 § 64 Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisessa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • 10.06.2022 § 65 Helsingin suomenkielisen perusopetuksen erityisluokat lukuvuonna 2022-2023

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 • 10.06.2022 § 66 Mottagande av stipendier från Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond
 • 10.06.2022 § 67 Mottagande av donation av Brändö Skolförening r.f. till Brändögymnasium
 • 13.06.2022 § 68 Anställning av daghemsföreståndare, daghemmen RastisStrandboden-Landbo-Rastis fsk- Landbo fsk, arbetsnummer KASKO-02-1160-22

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 • 06.06.2022 § 69 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 • 06.06.2022 § 70 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 07.06.2022 § 71 Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Varhaiskasvatusjohtaja

 • 13.06.2022 § 71 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Hattula – Pääskylä - Runo, työavain Kasko-02-952-22

Tietohallintopäällikkö

 • 13.06.2022 § 8 Pasilan peruskoulun lisätilan esitystekniikan hankinta

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Mer information fås av

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 25780

paula.kemppi@hel.fi