Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 28.5.−3.6.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Ärende 39. / 379 §

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 28.5.−3.6.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 28.5.−3.6.2020 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, alueellinen suunnittelu, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Rakennetun omaisuuden hallinta, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Rakennetun omaisuuden hallinta, yhteiskuntavastuu, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Rakennuttaminen, toimitila 1, yksikön päällikkö

Rakennuttaminen, toimitila 2, yksikön päällikkö

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu ja ohjaus, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 28.5.2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho