Kaupunginvaltuuston 4. ja 11.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 14. / 220 §

Kaupunginvaltuuston 4. ja 11.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 4.4. ja 11.4.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto 4.4.2018

4-6
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuusto 11.4.2018

Tarkastuslautakunnan ehdotukset
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaa hakeneille.
Kaupunginhallituksen ehdotukset
1-3, 8, 11
Ei toimenpidettä.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
9
Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadion-säätiö sr:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.
 
 
10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tarjouksen antajille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
12-17
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm