Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 6. / 197 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 10.11.2021 § 341 asia/4

Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen
HEL 2021-011481 T 02 03 01 00

Kvsto 10.11.2021 § 342 asia/5

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
HEL 2021-011482 T 02 03 02 00

Kvsto 10.11.2021 § 347 asia/10

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lauttaliikennekokeilu Kruunuvuorenrannasta keskustaan
HEL 2021-004206 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 8.11.2021 § 797 asia/2

V 24.11.2021, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024
HEL 2021-002643 T 02 02 00

Khs 8.11.2021 § 798 asia/3

V 24.11.2021, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen
HEL 2021-012101 T 02 02 00

Khs 8.11.2021 § 799 asia/4

V 24.11.2021, Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2020-010913 T 08 00 07

Khs 8.11.2021 § 804 asia/9

V 24.11.2021, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi
HEL 2021-006117 T 00 00 03

Khs 8.11.2021 § 829 asia/34

Helsingin kaksikielisyystoimikunnan raportti 2019–2021
HEL 2021-009718 T 00 01 06

Khs 8.11.2021 § 830 asia/35

Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä täytäntöönpanopäätös
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Khs 8.11.2021 § 832 asia/37

Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi raitiotievarikkosuunnitelman päivittämisestä
HEL 2021-000774 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 8.11.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. toimitusjohtaja
Petri Lumijärvi