Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 12. / 608 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Sandra Hagmanin aloite peruskoulujen B2-kielitarjonnan laajentamisesta helsinkiläislasten eniten käyttämiin kieliin
  • valtuutettu Sandra Hagmanin aloite lintuystävällisen lasirakentamisen periaatteista
  • valtuutettu Fatim Diarran aloite vieroitushoitopaikkojen lisäämisestä
  • valtuutettu Amanda Pasasen aloite ekologisen kompensaation käyttöönottamisesta maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa
  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite Kulosaaren ostoskeskuksen säilyttämisestä

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloite  sähköautoilun ja aurikosähköjärjestelmien edistämisestä ja mahdollistamisesta
  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite sähköpotkulautojen pysäköintisäännöistä koko Helsingin alueelle
  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite Mustikkamaan Honkaluodon saari kaupunkilaisten käyttöön

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2023 jätettiin kahdeksan aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi