Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 9. / 57 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 1.3.2021 § 150 asia/14

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 2021–2032 ja sen vaikutusten ympäristöselostuksesta
HEL 2021-000763 T 00 01 06

Khs 1.3.2021 § 152 asia/16

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 ja toimenpideohjelma 2020–2024
HEL 2019-009181 T 08 00 00

Khs 4.3.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi