Kaupunginvaltuuston 6.5.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 14. / 294 §

Kaupunginvaltuuston 6.5.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 6.5.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

126 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

127 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

128 §, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

129 §, Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

130 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja autopaikkatonteille (Kaarela, Kuninkaantammi)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

131 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

132 §, Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle sekä asemakaavoitukselle.

133 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 8 - 9 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

rahoitusjohtaja
Tuula Saxholm