Kaupunginvaltuuston 10.4.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 12. / 232 §

Kaupunginvaltuuston 10.4.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.4.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

77 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

78 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

79 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

80 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

81 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

82 §, Betania-talon perusparannuksen ja päiväkotikäyttöön muuttamisen hankesuunnitelma (Perämiehenkatu 13)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

83 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille Laakson yhteissairaala-hanketta varten (Laakso, tontit 18626/6–10)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

84 §, Valtuutettu Pekka Saurin aloite Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittämisestä

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

85 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula