Frågestund

Ärende 4. / 291 §

Frågestund

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Alviina Alametsäs fråga om dataintrånget i Vastaamo och ledamoten Eva Biaudets fråga om åtgärder för att hjälpa grupper som drabbats av coronaepidemin.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng