Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 4. / 26 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 1.-14.3.2022 ei ollut.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöstä ajalta 1.-14.3.2022:

2 § 9.3.2022
Tarkastusviraston henkilökunnan virkistystoiminnan määräraha vuonna 2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä