Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 12. / 12 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 28.11.2018 § 382, asia/7

Kulosaarentie 42–44:n asemakaavan muuttaminen (nro 12487)
HEL 2016-004915 T 10 03 03

Kvsto 12.12.2018 § 413, asia/8

Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2017-005026 T 00 03 00

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 26.11.2018 § 761, asia/2

V 12.12.2018, Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2017-005026 T 00 03 00

Khs 26.11.2018 § 776, asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 47
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 21.11.2018

Khs 3.12.2018 § 779, asia/3

V 12.12.2018, Bulevardi 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12498)
HEL 2016-004833 T 10 03 03

Khs 3.12.2018 § 790, asia/14

Helsingin liikkumisohjelma 2018-2021
HEL 2018-011724 T 12 03 00

Khs 17.12.2018 § 824, asia/11

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet
HEL 2018-012337 T 02 02 00

Khs 17.12.2018 § 825, asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 50
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 13.12.2018

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Elinkeinojaosto 10.12.2018 § 57, asia/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla
HEL 2017-012988 T 02 05 01 05
HEL 2017-004852, HEL 2016-009294

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Yrjö Judström