Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 26 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marcus Rantalan ja Suvi Pulkkisen sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja Kasper Kivistön.

Käsittely

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Lauri Murasen sijasta Kasper Kivistön.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Marcus Rantalan ja Suvi Pulkkisen sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja Lauri Murasen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen