Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 16.-27.5.2022

Ärende 27. / 136 §

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 16.-27.5.2022

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 • 16.05.2022 § 43 Esitystekniikan hankinta: Gymnasiet Lärkan, Kannelmäen peruskoulu, sekä Puotilan ala-aste
 • 16.05.2022 § 44 Päätös tutkimusluvan HEL 2022-002432 lupaehtojen muutoksesta
 • 23.05.2022 § 45 Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahdesta varhaiskasvatusyksikkö Kurkimoisio-Porslahti-perhepäivähoito Vartiokylä-Vuosaareksi ja Inkivääri-Omenapuisto-Sakarinmäeksi
 • 23.05.2022 § 46 Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2022-004871
 • 24.05.2022 § 47 Mottagande av donation av Sällskapet Smågossarna r.f., Gymnasiet
  Lärkan

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 • 23.05.2022 § 55 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 • 23.05.2022 § 56 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 • 23.05.2022 § 57 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 • 27.05.2022 § 59 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 • 27.05.2022 § 60 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 • 27.05.2022 § 61 Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 • 23.05.2022 § 52 Mottagande av donation av Pohjola-Norden
 • 23.05.2022 § 53 Mottagande av bidrag ur Roger Lindholms stipendiefond inom Svenska folkskolans vänner rf., Minervaskolan
 • 23.05.2022 § 54 Mottagande av donation av Föräldraföreningen Lärkan r.f.
 • 23.05.2022 § 55 Mottagande av bidrag från Brobergska skolans vänner rf., Tölö gymnasium
 • 23.05.2022 § 56 Mottagande av understöd av Stiftelsen Tre Smeder
 • 23.05.2022 § 57 Mottagande av Svenska studiefondens donation, gymnasiet Lärkan
 • 23.05.2022 § 58 Mottagande av stipendier av Föreningen Granatenhjelm r.f.
 • 24.05.2022 § 60 Mottagande av donation av Sverigekontakt i Finland r.f.

Varhaiskasvatusjohtaja

 • 23.05.2022 § 60 Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotientoiminta-ajat kesällä 2022

Perusopetusjohtaja

 • 24.5.2022 § 59 Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Hallintojohtaja

 • 23.05.2022 § 16 Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta/kevään 2022 tilastointipäivän perustiedot
 • 23.05.2022 § 17 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely 15.12.2021, tiedonkeruu vuoden 2023 maksatusta varten

Hallintopäällikkö

 • 25.05.2022 § 64 Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta jalkineesta
 • 25.05.2022 § 65 Vahingonkorvausvaatimus leikkipuiston välipalamaksusta (Salassa pidettävä
  JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
 • 25.5.20220 § 66 Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta vaatteesta

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Mer information fås av

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 25780

paula.kemppi@hel.fi