Kaupunginvaltuuston 18.5.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 14. / 399 §

Kaupunginvaltuuston 18.5.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 18.5.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

104 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

105 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

106 §, Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitusjohtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälliköltä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille

Ei toimenpidettä.

107 §, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Ei toimenpidettä.

108 §, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022

Ei toimenpidettä.

109 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Oulunkylä, asuntotontit 28132/1 ja 28305/15 sekä autopaikkatontti 28132/2)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluille.

110 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Oulunkylä, tontti 28231/37 ja 28140/12)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palveluille.

111 §, Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 12718)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu, Väylävirastolle, Hyväksymisestä tiedon pyyntäneelle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

112 §, Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12550)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Suomen Kaasuenergia Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja sosiaali ja terveystoimialalle.

113 §, Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12672)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

114 §, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta

Ei toimenpidettä.

115 §, Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuuston kokouksissa

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

116 §, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite luopumiseksi ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa

Ei toimenpidettä.

117 §, Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä

118 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehittämisestä

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle.

119 §, Valtuutettu Matias Pajulan aloite kierrätyspisteiden lisäämisestä pientaloalueille

Ei toimenpidettä.

120 §, Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä

121 §, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin

122 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista

123 §, Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana

124 §, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle

125 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle

126 §, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion perustamisesta

127 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa

128 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa

129 §, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle.

130 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveysambulanssista

Ei toimenpidettä.

131 §, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta

132 §, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta

133 §, Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle.

134 §, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite ulkoliikuntapaikasta Akseli Toivosen kentälle

Ei toimenpidettä.

135 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta

136 §, Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan kentän jäädyttämisestä

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle.

137 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna