Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 21 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Atte Kaleva, ersättare Heimo Laaksonen
 • Otto Meri, ersättare Laura Rissanen
 • Juha Hakola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Anniina Iskanius, ersättare Ted Apter
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 • Elina Valtonen, ersättare Mukhtar Abib
 • Fatim Diarra, ersättare Suvi Pulkkinen
 • Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Maria Ohisalo, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Reetta Vanhanen, ersättare Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, ersättare Oula Silvennoinen
 • Tuomas Rantanen, ersättare Nina Miettinen
 • Ilkka Taipale, ersättare Thomas Wallgren
 • Veronika Honkasalo, ersättare Vesa Korkkula
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok
 • Elina Kauppila, ersättare Laura Kolehmainen
 • Tom Packalén, ersättare Marko Kettunen
 • Eva Biaudet, ersättare Ahmed Hassan

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Mari Holopainen
 • Maria Ohisalo
 • Maj Kivelä
 • Osmo Soininvaara
 • Tuomas Nevanlinna

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng