Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.2.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 17. / 114 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.2.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.2.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Mirita Saxbergin aloite painotetun opetuksen luokkien lisäämisestä lähikouluihin
  • valtuutettu Nora Grontenfeltin aloite varhaiskasvatuksen vuosityöaikapilotista

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite pienteollisuusaluekartoituksen käynnistämisestä

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite interaktiivisen talvikunnossapidon palvelukartan kehittämisestä Helsinkiin
  • valtuutettu Otso Kivekkään aloite jalankulkijoiden liikennevalonappien vähentämisestä

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.2.2024 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi