Kaupunginvaltuuston 28.8.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 52. / 601 §

Kaupunginvaltuuston 28.8.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.8.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1, 2
Ei toimenpidettä.
 
 
3
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
4, 5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.
 
 
8
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille ja Vantaan kaupungille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunginkanslialle.
 
 
10
Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajalle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
11, 12
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
13
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
14
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
15
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
16
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Väylävirastolle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
17-20
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna