Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Ärende 2. / 70 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

8.4.2019, 20 §
Ulkomaalaisten aikakauslehtien digitaalisen palvelun hankinta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Hallintojohtaja

12.4.2019, 10 §
Valtionavustuksen hakeminen nuorisopalvelukokonaisuuden Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen -hankkeelle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

3.4.2019, 18 §
Hankinta, Pawel Althamer-näyttelyn taideteoskuljetukset, taidemuseo

Yleiset kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelupäällikkö

7.4.2019, 3 §
Hankinta, AV-laitteet, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Annantaloon

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

4.4.2019, 13 §
Maanhaltijan suostumus anniskeluoikeuteen Fazer Food Service Oy:lle Kuljetus-Logistiikka -tapahtuman ajaksi Käpylän liikuntapuiston alueelle 9. - 11.5.2019

10.4.2019, 14 §
Rautatientorin siirrettävän tekojääradan purkamiseen liittyvän opiton käyttöönotto

Ulkoilupalvelupäällikkö

2.4.2019, 16 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus käyttöoikeudella Aurinkolahdenlaiturista käyttöoikeudella

2.4.2019, 17 §
Aluspaikan vuokraaminen Merisatamanrannasta IHA-Lines Helsinki Cruisesille

8.4.2019, 18 §
Sipoon Kaunissaaressa sijaitsevien kahdeksan mökin vuokrauspäätösten korjaaminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

5.4.2019, 5 §
Hankinta, litterointipalvelut, nuorisopalvelukokonaisuus

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

4.4.2019, 4 §
Vuokran kohtuullistaminen, Ravintola Nousu Oy

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

19.3.2019, § 8
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

19.3.2019, § 9
Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

28.03.2019, § 6
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

28.3.2019, § 7
Nuorisojaoston kokouspäivän muuttaminen

28.3.2019, § 8
Helsingin 4H-yhdistys ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

28.3.2019, § 9
Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

28.3.2019, § 10
Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

28.3.2019, § 11
Bold Projects rf:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

2.4.2019, § 4
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2.4.2019, § 7
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Mer information fås av

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi