Ilmoitusasiat

Ärende 5. / 28 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Vuoden 2018 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Arviointipäällikkö kertoo vuoden 2018 arviontien etenemisestä ja arviointikertomuksen valmistelusta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä