Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Ärende 12. / 12 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 50-53/2020, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 2020, §2021, §
Toimitusjohtaja150 - 1611
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja 1
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja
1 - 2
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja31
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja33 - 431
Kunnossapito, yksikön johtaja 43 - 451
Liikennöinti, yksikön johtaja 5 - 61

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi