Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Ärende 2. / 70 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

15.5.2023, 20 §
Liikunnallinen harrastustoiminta optiokauden käyttöönotto lukuvuodelle
2023–2024/ Harrastamisen Suomen malli

Vs. hallintojohtaja

15.5.2023, 11 §
Tutkimuslupa: Tilavarauspalvelun tiedolla johtamisen työkalun yhteiskehittäminen -opinnäytetyötä varten

Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastopalvelujen johtaja

16.5.2023, 4 §
Aluekirjastopalvelujen yksiköiden aukioloajat kesällä 2023

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

12.5.2023, 29 §
Esitys taidemuseo HAMin prosenttirahahankinnaksi Finlandia-taloon

12.5.2023, 30 §
Stoan Teatterisalin teleskooppikatsomon kunnostus ja huolto

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

11.5.2023, 31 §
Itäkeskuksen uimahallin kahvilatilojen vuokran hyvittäminen Leipä ja Keitto Tmi:lle sekä kahvilatilaa koskevan vuokrasopimuksen päättäminen

16.5.2023, 32 §
Kahden työstökoneen hankinta ulkoilupalveluiden metalliverstaalle

Vs. liikuntapaikkapäällikkö

12.5.2023, 19 §
Maa-alueen vuokraaminen Pihlajamäestä PK-35 Areena Oy:lle jalkapallotoimintaa varten

12.5.2023, 20 §
Maa-alueen vuokraus Mustikkamaan liikuntapuiston yhteydestä Tmi Namu Toville

Liikuntapalvelupäällikkö

11.5.2023, 16 §
Tapahtuma-avustusten 2023 myöntäminen

Vs. ulkoilupalvelupäällikkö

9.5.2023, 21 §
Maa-alueen vuokraaminen Hietaniemen uimarannan alueelta beach volley-toimintaa varten Hietsu Beach Volley ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö

11.5.2023, 16 §
Nuorten toimintaryhmän Penthouse Kollektiivi projektiavustushakemus vuodelle 2023

11.5.2023, 17 §
Nuorten K Let's Dance -toimintaryhmän käyttämättä jääneen osuuden takaisinperintä

16.5.2023, 18 §
Nuorten toimintaryhmän Musiikillinen yhdistys projektiavustuksesta
2022-2023 käyttämättä jääneen osuuden takaisinperintä

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

9.5.2023, 9 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022-2024 (DPS)

Liikuntajaosto

11.5.2023, § 12
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

11.5.2023, § 13
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden kokousajat vuonna 2023

11.5.2023, § 14
Vuoden 2023 helsinkiläisurheilijan tai -joukkueen, nuoren urheilijan,
urheiluseuran ja valmentajan valitseminen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

16.5.2023, § 12
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

16.5.2023, § 13
Projektiavustuksen 2023, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

16.5.2023, § 14
Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Mer information fås av

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi