Frågestund om coronavirusläget

Ärende 3. / 93 §

Frågestund om coronavirusläget

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

På förslag av stadsfullmäktiges presidium var coronavirusläget och åtgärderna med anknytning till detta temat för frågestunden.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng