Kokoonpanon muutos, Helsingin käräjäoikeuden lautamiehet, eroaminen

Ärende 33. / 499 §

Kaupunginvaltuuston 15.6.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.6.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

169 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

170 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

171 §, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2021

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

172 §, Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

173 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Kannelmäki, Kaarela tontit 33130/10, 11, 18 ja 19)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksen saajalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit - palveluille ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

174 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Suutarila, Siltamäki tontti 40092/2)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksen saajalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit - palveluille ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

175 §, Toukolan Damaskuksentie 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12733)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

176 §, Käpylän Onnentie 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12765)

Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että Käpylän ja Koskelan alueen koulujen väistötilakysymykset tulee ratkaista sellaisella tavalla, etteivät oppilaiden koulumatkat tai koulupäivän aikaiset siirtymät muodostu kohtuuttoman pitkiksi. Kaupunginhallitus kehottaa käymään neuvotteluita Kojamon kanssa Onnentien tilojen väistötilakäytön jatkamiseksi kunnes asemakaavamuutoksen toteuttaminen alkaa.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja kaavan hyväksymisestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

177 §, Pukinmäen Säterinportti 3 ym. asemakaavan muuttaminen (12706)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijoille ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

178 §, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

179 §, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Ei toimenpidettä.

180 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna