Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 10. / 68 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 11.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 25.3.2020 § 94, asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta ja sähköiset kokoukset
HEL 2020-003213 T 00 01 00

Kvsto 25.3.2020 § 95, asia/5

Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon
HEL 2020-000774 T 02 02 00

Kvsto 25.3.2020 § 96, asia/6

Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
HEL 2019-002824 T 00 01 06

Kvsto 25.3.2020 § 97, asia/7

Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
HEL 2019-002808 T 00 01 06

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 16.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Khs 23.3.2020 § 210, asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 12
===
liikenneliikelaitos 19.3.2020
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 26.3.2020 § 214, asia/4

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu

Linkki pöytäkirjaan

Khs 30.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi