Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 7. / 30 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 2.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
 
 
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
10.1.2023
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
12.1.2023
 
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston
12.1.2023
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
12.1.2023
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ettei se ota käsiteltäväksi asioita, jossa henkilöstökassatoimikunta on tehnyt päätöksen 19.12.2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31025 251

maria.nelskyla@hel.fi