Ilmoitusasiat

Ärende 8. / 16 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Vuoden 2018 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Tarkastusjohtaja kertoi vuoden 2018 arviontien etenemisestä ja arviointikertomuksen valmistelun aikataulusta.

Kaupunkistrategian toteuttaminen tarkastusvirastossa

Tarkastusjohtaja kertoi tarkastusviraston strategisesta toiminnanohjauksesta.

Käsittely

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Stäng

Vuoden 2018 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Arviointipäällikkö kertoo vuoden 2018 arviointien etenemisestä ja arviointikertomuksen valmistelun aikataulusta.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä