Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 25 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Lauri Murasen sekä varatarkastajiksi Maarit Vierusen ja Laura Kolehmaisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti varatarkastajaksi Jenni Pajusen sijasta Maarit Vierusen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Anni Sinnemäki ja Lauri Muranen sekä varatarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Laura Kolehmainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen