Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 76 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Sandra Hagmanin sekä varatarkastajaksi Mikael Jungnerin.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nita Austero ja Sandra Hagman sekä varatarkastajaksi Mikael Jungner.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Petrus Pennasen sekä varatarkastajaksi Sandra Hagmanin.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

Nuutti Hyttinen