Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 14. / 203 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 16.11.2020 § 793 asia/19

V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Khs 16.11.2020 § 810 asia/36

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 46
===
liikenneliikelaitos 12.11.2020
===

Khs 23.11.2020 § 812 asia/2

V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2019-004956 T 00 03 00

Khs 23.11.2020 822 § asia/12

Ilmalan raitiotien hankesuunnitelma
HEL 2020-008689 T 08 00 02

Khs 23.11.2020 828 § asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 47
===
liikenneliikelaitos 19.11.2020
===

Khs 30.11.2020 § 834 asia/6

V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2019-004956 T 00 03 00

Khs 30.11.2020 § 837 asia/9

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020
HEL 2020-011582 T 02 08 00

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 23.11.2020 § 40 asia/2

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 2021
HEL 2019-011276 T 00 00 02

Elja 23.11.2020 § 41 asia/3

Brändikonseptin ja markkinointistrategisten linjausten tilannekatsaus
HEL 2020-012150 T 00 01 01

Elja 23.11.2020 § 42 asia/4

Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana
HEL 2020-012293 T 14 00 01

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi