Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 42 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Thomas Wallgrenin sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumiehen ja Mika Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti varapuheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Juha Hakolan sijasta Thomas Wallgrenin sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin sijasta Terhi Koulumiehen ja Nasima Razmyarin sijasta Mika Raatikaisen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Juha Hakolan sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Nasima Razmyarin.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid