Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 89 ja 19.5.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 13. / 401 §

Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 89 ja 19.5.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 89 kohdalla tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

89 §, Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta)

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimuksen, sen perusteella laadittavat lopulliset luovutus- ja kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 19.5.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

124 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

125 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

126 §, Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Ei toimenpidettä.

127 §, Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi pelastuslaitokselle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

128 §, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi Liikenneliikelaitokselle.

129 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vuosaari ja Suurmetsä)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

130 §, Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro 12658)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja asemakaavoitus/Koskelle.

131 §, Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Väylävirastolle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja asemakaavoitus/Koskelle.

132 §, Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan muuttaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja asemakaavoitus/Koskelle.

133 §, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

134 §, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä

Ei toimenpidettä.

135§, Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi

Ei toimenpidettä.

136 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta

Ei toimenpidettä.

137 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin

Ei toimenpidettä.

138 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä

Ei toimenpidettä.

139 §, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä

Ei toimenpidettä.

140 §, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä

Ei toimenpidettä.

141 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

142 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

143 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

144 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

145 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa

Ei toimenpidettä.

146 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

147 §, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

148 §, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

149 §, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

150 §, Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherympäristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille

Ei toimenpidettä.

151 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

152 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

153 §, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

154 §, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien sijoittamisista kaupungin puistoihin

Ei toimenpidettä.

155 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

156 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vähentämisestä asuinalueilla

Ei toimenpidettä.

157 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

158 §, Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamisesta

Ei toimenpidettä.

159 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

160 §, Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.6.2021.

161 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 38 - 43 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna