Ilmoitusasiat

Ärende 5. / 42 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Arviointisuunnitelman 2023 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2023 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Arviointikertomuksen viestintä

Tarkastusjohtaja ja arviointipäällikkö esittelevät asiaa.

Arviointisuunnitelman 2024 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoo arviointisuunnitelman 2024 valmistelun aikataulusta. Arviointisuunnitelman valmistelutilaisuus pidetään 7.5.2024 klo 14.30-17.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä