Kaupunginvaltuuston 31.1.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 16. / 79 §

Kaupunginvaltuuston 31.1.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 31.1.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

18 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

19 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

20 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle ja Vantaan kaupungille.

Tiedoksi talous- ja suunnitteluosastolle.

21 §, Kaksikielisten hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteistyösopimus

Kaupunginhallitus oikeuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

22 §, Koskelan koulun ja päiväkodin asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12817)

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. ja sosiaali- terveys- ja pelastustoimialalle.

23 §, Herttoniemen Linnanrakentajantie 6 asemakaavan muutos (nro 12795)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

24 §, Vuosaaren Furumonkuja 1 ja 3 asemakaavan muutos (nro 12865)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

25 §, Valtuutettu Otso Kivekkään aloite Valimon itäreunan rakentamisesta

Ei toimenpidettä.

26 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite ratsastuskoulusta Itä-Helsinkiin

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

27 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite peruskoulujen B2-kielitarjonnan laajentamisesta helsinkiläislasten eniten käyttämiin kieliin

Ei toimenpidettä.

28 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisessä 25 ikävuodessa

Ei toimenpidettä.

29 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula