Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 8. / 57 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 2.6.-24.8.2020:

6 § 10.6.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset
7 § 25.6.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 2.6.-24.8.2020 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä