Kaupunginvaltuuston 1.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 17. / 666 §

Kaupunginvaltuuston 1.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.11.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

243 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

244 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

245 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

246 §, Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2024

Ei toimenpidettä.

247 §, Kaupunkiympäristölautakunnan kahden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

248 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

249 §, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan virkaan ottaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaa hakeneille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

250 §, Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Tiedoksi kaupunginkanslialle, toimialoille, Liikelaitoksille, kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmälle ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan valmisteluryhmälle.

251 §, Kamppi - Töölönlahti -alueen investointirahaston ja Lähiörahaston lakkauttaminen sekä eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa sekä taloushallintopalveluliikelaitosta huolehtimaan Kamppi - Töölönlahti -alueen investointirahaston sekä lähiörahaston ja näihin liittyvien talousarviokohtien lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Edelleen kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa huomioimaan päätöksessä tarkoitettujen lahjoitusrahastojen sääntömuutokset rahastojen hoidossa.

Kaupunginhallitus kehottaa samalla kaupunginkansliaa yhdessä toimialojen kanssa kohdentamaan suunnitteilla olevien Kamppi - Töölönlahti -alueen investointien lisäksi ko. lakkautettavan investointirahaston jäljellä olevaa rahastopääomaa vastaavat varat Töölönlahden viihtyisyyttä parantaviin hankkeisiin vuoden 2024 aikana.

Vaikka erillistä lähiörahastoa ei enää ole, kaupunginhallitus kehottaa osoittamaan lähiöiden viihtyisyyttä lisääviin hankkeisiin määrärahoja, erityisesti kaupunkiuudistusalueilla. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan jo ensi vuoden budjettiin viihtyisyysinvestointeja kaupunkiuudistusalueille.

Tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

252 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite saamelaislasten ja romanilasten hyvinvoinnista

Ei toimenpidettä.

253 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttamisesta

Ei toimenpidettä.

254 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm