Ilmoitusasiat

Ärende 9. / 67 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan koulutus ja perehdyttäminen

Kaupunki järjestää uusille luottamushenkilöille yleistä koulutusta, jossa esitellään muun muassa kaupungin päätöksentekojärjestelmää, organisaatiota ja toimielinten tehtäviä ja hallintomenettelyä. Tarkastusvirasto järjestää lautakunnan kokousten yhteydessä tarkastuslautakunnan ja -viraston toimintaan liittyvää perehdyttämistä. Aiheina tulevat olemaan muun muassa tarkastusviraston ja tilintarkastajan toiminnan tarkempi esittely, lautakunnan sen toimikuntien arviointitoiminta, sidonnaisuusilmoitusmenettely, kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta, johtamisjärjestelmä, talousarvio ja tilinpäätös sekä uusi strategia.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä