Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Frågestund

Ärende 3. / 3 §

Frågestund

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras fråga om coronavaccinationerna och ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins fråga om coronarestriktionernas inverkan på stadsbornas välbefinnande och avhjälpande av negativa effekter.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng