Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 291 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Sami Muttilainen och Marcus Rantala valdes till protokolljusterare med ledamöterna Sini Korpinen och Sinikka Vepsä som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sami Muttilainen och Marcus Rantala till protokolljusterare med ledamöterna Sini Korpinen och Sinikka Vepsä som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng