Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 3. / 61 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 25.8.-21.9.2020:

8 § 10.9.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset
9 § 14.9.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöstä ajalta 25.8.-21.9.2020:

15.9.2020
Päätös tarkastusviraston henkilöstön lähiesihenkilöstöstä ja näiden varahenkilöistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä