Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.4.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 12. / 247 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.4.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.4.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite sähköautojen latauksen ja sähkön kulutuksen optimoimisesta
  • valtuutettu Minja Koskelan aloite ympäristöarvojen kunnioittamisen valtavirtaistamisesta Helsingin kaupungin päätöksentekoon
  • valtuutettu Nasima Razmyarin aloite säveltäjä Kaija Saariahon muistomerkistä
  • valtuutettu Jenni Hjeltin talousarvioaloite laajasti Helsingin kaupungin henkilöstölle tarjottavasta hätäensiapukoulutuksesta

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite toimintamallista perheille lasten ja nuorten kasvua tukevien ruutuaikojen asettamiseksi 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kaupungin peruskouluille yhteisestä vuorovaikutustaitojen mallista sekä kiusaamiseen puuttumisen ohjeistuksesta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Petrus Pennasen aloite kasvillisuuden lisäämisestä katutilaan

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.4.2024 jätettiin seitsemän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi