Kaupunginvaltuuston 19.1.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 17. / 60 §

Kaupunginvaltuuston 19.1.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 19.1.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

2 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

3 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

4 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

5 §, Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.

6 §, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kaupunkiympäristön toimialalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

7 §, Hallintosäännön muuttaminen liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyen

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja HKL:lle.

8 §, Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

9 §, Tilojen vuokraaminen Urhea-halli Oy:ltä Mäkelänrinteen lukion ja muiden oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen käyttöön

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan Urhea-halli Oy:n kanssa vuokrasopimus sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

10 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila, Postipuisto tontit 17129/1, 2 ja 3)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja asuntotuotannolle.

11 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonteille (ATY) 41296/4 ja 41296/5 (Suurmetsä, Alppikylä)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

12 §, Etu-Töölön tontin 422/5 asemakaavan muuttaminen, Kansallismuseon laajennus (nro 12677)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Eduskunnalle, Elisa Oyj:lle, Telia Finland Oyj:lle, Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

13 §, Laakson yhteissairaalan asemakaavan muuttaminen (nro 12681), Lääkärinkatu 6-8, Urheilukatu 9, Nordenskiöldinkatu 18

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja HUS/Keskuskirjaamolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja rakennusvalvontapalveluille.

14 §, Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen (nro 12591)

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijoille, Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Helsinki Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja asemakaavoitukselle.

15 §, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite merellisen tapahtumakeskuksenperustamisesta Helsinkiin

Ei toimenpidettä.

16 §, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite kansallisen lapsistrategiankäyttöönotosta Helsingissä

Ei toimenpidettä.

17 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 17 - 23 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna