Kaupunginvaltuuston 11.9.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 30. / 632 §

Kaupunginvaltuuston 11.9.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.9.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, nuorisojaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
8, 9
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.
 
 
10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
11
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
12
Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön päättämään kiinteistön kaupoista sekä tekemään vuokraus-, osto-oikeus ja myyntiperiaatteisiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
13-21
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna