Kaupunginvaltuuston 20.6.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 15. / 467 §

Kaupunginvaltuuston 20.6.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 20.6.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

3-4
Ei toimenpidettä.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1-2
Ei toimenpidettä.
 
 
5
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
8, 9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslaitokselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
11
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslaitokselle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
12-16
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna